A tanodáról

A célokról, a tanodárol, a pályázatról....


 

A Nagykörű Községi Önkormányzat 2006-2007-ben a Foglalkoztatás a szociális gazdaságban a Tisza mentén elnevezésű projekt egyik elemeként valósította meg a Második Otthon nevű programot.
A másfél évig tartó tevékenység, hátrányos helyzetű, hiányos szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek számára teremtette meg az otthonos légkört. A kis létszámú (10 fő alatti) gyermekcsoport pedagógus és gyermekfelügyelő segítségével készült iskolai óráira, művelődött, kirándult, kézműveskedett. A Második Otthon sikeressége és szükségessége, arra sarkallta a projekt vezetőket, hogy új pályázati lehetőségek megvalósításával hasonló programot tudjanak létrehozni.


A nagykörűi Művelődési Ház ad otthont a Tanodának

A Nagykörűért Alapítvány 2009-ben sikeresen pályázott a Nagykörűi Tanoda létrehozására.
A pályázat célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, elsősorban roma gyermekek mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, érettségit vagy piacképes szakmát adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak, javítva ezzel a munkaerő-piaci esélyeiket.
A Tanoda közel két évig tartó, iskolán kívüli, kiegészítő tevékenység, tanulási és személyiségfejlesztő képzés, amelynek célja, hogy a hátránykompenzálást olyan pedagógiai eszközökkel érje el, melyek komplexek, építenek a fiatalok érdeklődésére, egyéni képességéire, a családok és a lakókörnyezet sajátosságaira, azokat, mint erőforrásokat használják fel.
Hosszútávon egy olyan nyitott, kirekesztésektől mentes, integrált közösség létrehozása, mely bizalmas kapcsolati rendszere által biztonságos és inspiráló, nem csak az abban résztvevő tanulók, hanem a hozzá kapcsolódó családok és a résztvevő falvak lakossága számára is.

A pályázat részletei